Υποστήριξη συστημάτων

Σήμερα που η χρήση προσωπικών υπολογιστών και δικτύων είναι πλέον μια καθημερινή πρακτική της πλειονότητας των ιδιωτών και των επιχειρήσεων, η εξάρτηση του οικιακού ή του εταιρικού χρήστη από την τεχνολογία είναι μεγάλη αλλά και καθοριστική. Αυτή η εξάρτηση δημιουργεί και την ανάγκη εξειδικευμένης υποστήριξης των συστημάτων αυτών σε τρία στάδια:

 • Πριν την αγορά τους με τη παροχή συμβουλών ώστε να γίνει σωστή επιλογή
 • Αμέσως μετά την αγορά τους με τη μορφή υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης
 • Μετά από ένα διάστημα χρήσης με τη μορφή αναβάθμισης, επισκευής ή βελτιστοποίησης

Μερικές από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης που μπορεί να σας προσφέρει το ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ είναι οι ακόλουθες:

 • Σύνθεση νέου υπολογιστή προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις σας (home, office, graphics, gaming, home cinema, κλπ)
 • Αναβάθμιση ή/και βελτίωση παλαιότερων υπολογιστών (upgrade, tuning)
 • Επισκευές ή/και αντικαταστάσεις εξαρτημάτων (repair)
 • Extreme μετατροπές (watercooling, ultra silent computer, overclocking, case modding, custom configurations)
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων (troubleshooting)
 • Εγκατάσταση λειτουργικού και εφαρμογών (format, setup, installation)
 • Καθαρισμός από ιούς και εγκατάσταση antivirus
 • Αποθήκευση ή/και επαναφορά δεδομένων (backup or/and restore)
 • Ανάκτηση χαμένων δεδομένων (data restoration)
 • Σύνδεση και ρυθμίσεις υπολογιστή με TV ή/και projector
 • Σύνδεση σε υπολογιστή από απόσταση (remote desktop)
 • Εγκατάσταση ή/και υποστήριξη δικτύων (ADSL, Mobile, LAN, Wifi, Powerline)
 • Παραμετροποίηση δικτύου (file and printer sharing)